Historie chovatelské stanice


Chovatelská stanice Ze Zlaťáku působí v chovu německých ovčáků již více než 40 let.

O svého vzniku v roce 1973 se zaměřuje již tradičně na odchovy štěňat NO pracovních linií s předky převážně tzv. „staročeského“ a  „východoněmeckého“ původu, a to s požadavkem nejméně velmi dobrého  exteriéru (pokud možno bez hrubých vad), tmavého pigmentu (barvy černé se znaky s převahou černé barvy a žlutých až hnědých znaků, barvy tmavě vlkošedé i celočerné) a s pracovními vlohami pro velmi  dobrou pracovní (i sportovní) upotřebitelnost, t.j. velmi dobré výcvikové využití.

Majitelé CHS manželé Ivana a Bohumír Rosolovi se zabývají výcvikem německých ovčáků od roku 1967-1968, nejdříve nezávisle na sobě.

Během uplynulých let p.Bohumír Rosol složil se svými NO (nikdy se nezabýval výcvikem psů „na kšeft“) více než 40 zkoušek z výkonu, z toho přes 10 vrcholových.

Zúčastnil se několikrát všech typů mistrovství (IPO, SchH i „500 b.“), je držitelem Pinkasova poháru z Mistrovství ČSR v roce 1978 za získaných rekordních 99 b. v poslušnosti podle ZVV 3.

Působil jako rozhodčí 1.třídy pro výkon s aprobací pro NZŘ, IPO i SchH až do roku 1998, kdy během výkonu funkce vedoucího stop Světového poháru stopařů v Chomutově těžce onemocněl s následky trvalého zdravotního postižení.

MVDr.Ivana Rosolová během svého výcvikového období a prozatím složila se svými NO (převážně fenami) celkem 27 zkoušek z výkonu, z toho 4 vrcholové (2x ZVV3, ZPS, IPO3), zúčastnila se úspěšně mnoha závodů a soutěží včetně krajských vylučovacích přeborů a pod.

Od r.1968 doposud je předsedou ZKO Kadaň. Od roku 1987 okresní poradce chovu a tetovač. Vykonávala též funkce v krajských výcvikových a chovatelských organizacích a jednatele Rady Českého klubu německého ovčáka do r.2000.

MVDr.Rosolová, držitelka Stříbrného odznaku za chovatelství, uděleného Českým klubem NO, se aktivně věnuje odchovu štěňat – doposud odchovala více než 80 vrhů štěňat.

Z úspěšných potomků CHS ze Zlaťáku možno konkrétně uvést:

– 1975: Ax ze Zlaťáku – ZVV2, VD Anett VD 2.

– 1977: Bert ze Zlaťáku – ZVV2, VD Brita VD

– 1978: Cak ze Zlaťáku – ZVV3, ÚM

– 1978: Dina ze Zlaťáku – Výb., 5CJU5 Dita výb., 5JU5

– 1979: Eso ze Zlaťáku – ZVV2, 5V5, VD

– 1980: Fred ze Zlaťáku – ZVV3, ZPO Fera VD, 5I7 Frona VD, ZVV3,ÚM

– 1981: Greta ze Zlaťáku – výb., ZVV3, 5RX5

– 1982: Hexa ze Zlaťáku – ZVV3, ZPO, ZPS, ÚM

– 1984: Marko ze Zlaťáku – ZVV3,IPO3,výb,5DJVQ5

– 1984: Nora ze Zlaťáku – ZVV3,IPO3, výb,4X6/44

– 1985: Sory ze Zlaťáku – ZVV2, Sir ZVV3 Sandra ZVV2, výb,

– 1985: Uran ze Zlaťáku – ZVV3,ZPO, ÚM

– 1990: Doris ze Zlaťáku – ZVV2, IPO2, VD

– 1990: Endy ze Zlaťáku – ZVV3, ÚM

– 1991: Hanka ze Zlaťáku – ZVV3, IPO3

– 1991: Ina ze Zlaťáku – ZVV2, VD

– 1991: Jenny ze Zlaťáku – ZVV2, IPO3, VD

– 1992: Sára ze Zlaťáku – VD, 4XQ2/N

– 1995: Hannie ze Zlaťáku – SchH3, VD, 5JVQ1/N

– 1996: Christof ze Zlaťáku – výb,ZVV2,IPO2,5JV1/P

– 1997: Magda ze Zlaťáku – SchH3,IPO3,VD,5JXQ1/P

(Některé uvedené údaje mohou být nepřesné)

 

 

V CHS ze Zlaťáku úspěšně působily, event. působí m.j. tyto chovné feny:

ISA Favorit – výb, ZVV 2, 5RU5 (o.Seigo a.d.Espestätte výb., import NDR, m.Sauna z Hořejšího dvora-sestra Klub.vítězky Sylvy)

DINA ze Zlaťáku – výb, 5CJU5 (o.Don Na Vyhaslém dole, m.Isa Favorit)

CATTY z Dudákova – VD, ZVV2, 5DV5 (dcera Mistra.ČSR Adiny z Dudákova)

BERA Brána Krušnohoří – výb, ZVV 2, 5JI5 (Aran z Bílého dolu,VD,5JRX5,ZVV3,ZPS,IPO, m.Bianka Kostar)

Fera ze Zlaťáku – VD, 5I7 (Aran z Hrbovic, ZVV3,ZPS, ÚM, m.Dina ze Zlaťáku)

Greta ze Zlaťáku – výb, ZVV3, 5RX5 (Argo z Kamenité stezky, ZVV3, ZPO, 4DV5, ÚM, m. Dina ze Zlaťáku)

Nora ze Zlaťáku – výb.4, ZVV3, IPO3, 4X6/44 (o. Gero z Prodašic (syn Chasana z Boskovštejna), výb., m.Dina ze Zlaťáku)

Sandra ze Zlaťáku – výb.3., ZVV2, 2.tř. ( o.Odin z Uliček, ZVV3, ZPO, ÚM, m.Bera Brána Krušnohoří)

Toxa ze Zlaťáku – VD, ZVV2, 5CU7 (o.Kass v.Fůrstendamm, výb, 5JX5,

m.Dina ze Zlaťáku)

YENA ze Zlaťáku – VD, ZVV2, 5CXQ1/P (o.Exi Ku-Jan, ZVV3, ZPO, ZPS, IPO3, ÚM,ÚME, m.Greta ze Zlaťáku)

Kora ze Zlaťáku – VD, 5CKXQ1/P (o.Cak z Labského ramene, ZVV2, IPO3, ÚM,

  1. Sandra ze Zlaťáku)

ENY Jaren – VD 2, ZVV2, 5I1/N (o.Fork z Dag-Hamu, IPO3, ZPO, m.Aiwa Jaren, ÚM, Mistr

CETTY Waji – VD, ZVV2, 5CX2/P (o.Marko ze Zlaťáku, výb, ZVV3,IPO3, 5DJVQ5, m.Arnika z Ansy, ZVV3, IPO3, ZPO, ÚM)

FATIMA Pelda – výb, 5KX2/P, 1.tř. (o.Bill Elmona, výb.,ZVV2, IPO3, 5JX6/44, m.Cedra z Města popílku, výb.)

HANNIE ze Zlaťáku – VD, ZV1, IPO1, SchH3, 5JVQ1/P, 1.tř. (o.Zar od Policie, VD2,ZV2,OP1,SchH1, 5VQ1/P, m.Kora ze Zlaťáku)

Magda ze Zlaťáku – VD 1, IPO3, SchH3 a dalších 6 zkoušek, 5JXQ1/P, 1.tř. (o.Zar od Policie, m.Fatima Pelda)

 

 

V CHS ze Zlaťáku se postupně vystřídali tito chovní psi (v držení):

CAR z Plánské rozhledny – VD, ZVV3, 5CX5

ARGO z Kamenité stezky – VD, ZVV3, ZPO, IPO, 4DV5, 3x ÚM, 6.místo, Pohár plk.Pinkase za 99 b. (o.Benny ze Snopáku, Mistr ČSR)

ARAN z Bílého dolu – VD, ZVV3, ZPS, IPO, 5JRX5

ESO ze Zlaťáku – VD, ZVV2, 5V5

Marko ze Zlaťáku – výb., ZVV3, IPO3, 5DJVQ5 (o.Back Samotár, KV)

BILL Elmona – výb., ZVV2, IPO3, 5JX6/44

ZAR od Policie – VD 2., ZV2, OP1, SchH 1, pak úraz, 5VQ1/P 1.tř. (o.Marko ze Zlaťáku)

DAR od Sta-Šu – VD, ZVV3, IPO3, SchH3, 4CVQ1/P, ÚM dle SCHH3, IPO, „500“ – 7.místo, 100 b.kontrolák (o.Marko ze Zlaťáku)

 

 

Zde si můžete prohlédnout pár fotografií chovatelského zařízení a kotců pro psy…